Suy nghĩ xung quanh môt số bài thi hình học

Thông qua việc phân tích và nêu hương giải quyết môt số bài tiêu biểu của ki thi 2018 vừa qua, chung tôi cung xin đóng góp môt cách tiêp cận các bài toán hình học với phong cach tự tin, ngoai giải xong bài toán chung ta cũng nên tự phân tích sau, tim nguồn bài toán. Phương pháp hoc nay chung tôi xin tạm  gọi chung là chủ dộng học toán hình.

 

Download tài liệu: Suy nghĩ xung quanh môt số bài thi hình học