Tất cả       Lớp 6       Lớp 7       Lớp 8       Lớp 9       Lớp 5       Lớp 1       Lớp 2       Lớp 6+7 APMOPS
Đề thi Thời gian Lượt làm Bạn làm Điểm cao nhất
5 lớp 5 (2020) Đề số 11. 50 phút 8 0 N/A
6+7 Apmops 6-7 (2020) Đề số 10 120 phút 8 0 N/A
5 Đề thi vào lớp 6 các trường CLC 90 phút 70 0 N/A
2 Đề kiểm tra chất lượng lớp 2 cơ bản và nâng cao 60 phút 15 0 N/A