Trao đổi về một tài liệu bồi dưỡng toán cơ bản lớp 3 - 4

CHIA SẺ VIỆC KHÔNG THỂ KHÔNG LÀM NGAY ĐỐI VỚI CÁC BỐ MẸ CÓ CON HỌC TIỂU HỌC.

Nhanh chóng phát hiện các con chúng ta:
1. Làm 4 phép tính có thuần thục hay không?
2. Sự trênh lệch giữa khả năng toán số và toán lời (toán đố)?
Cuốc Sách  108x2 Bài Toán Về Bốn Phép Tính Cơ Bản
Giúp các bạn rất tốt trong công việc này.
Đây là một tài liệu được chúng tôi “mượn thành quả” từ các công trình nghiên cứu giáo dục nước ngoài đã qua điều chỉnh để phù hợp với môi trường Việt Nam.
Cả giáo trình là sự phát triển tỉ mỉ, từng bước cụ thế,  giúp cho học sinh hình thành năng lực toán.  Lấy dẫn chứng bằng một ví dụ.
Bài  52. Hãy phát biểu cách nhân một tổng hay một hiệu với một số!
a)  (39 + 17) x 7 =                                  b)  (683 - 117 ) x 6 =                         c)  (347 + 123) x 8 =
     39 + 17 x 7 =                                          683 x 6 - 117  =                                347 x 8 + 123 x 8 =
     39 x 7 + 17 x 7 =                                    683 x 6 - 117 x 6 =                           347  + 123 x 8 =
Nhìn kĩ vào cấu trúc bài tập chúng ta sẽ nhận ra thần thái tinh tế của tập thể xây dựng giáo trình. Từ cách thực hiện các phép tính, sự khác biệt khi có dấu ngoặc, hay những lỗi rất thường gặp của các bạn học sinh.
Cả giáo trình là hệ thống bài tâp “có hồn” từng bước dìu dắt các bạn học sinh rèn luyện khả năng toán của mình.
Chúng ta cũng biết trên 80% số học sinh không có diễm phúc được gắn ngay danh hiệu  HSG. Cuốc sách này giúp các con lấy lại niềm tin và sự say mê toán - bước đầu quan trọng trả lại cho các con khả năng giỏi toán.

Chân thành tặng  các bậc cha mẹ, các thầy cô  cũng như các bạn học sinh tài liệu hữu ích này.

Tài liệu được lấy 

Tại Đây

Facebook