LÀM QUEN VỚI TOÁN TỔ HỢP - NGUYÊN LÝ - GRAPH.

Mục đich của chúng tôi là xây dựng môt tài liệu dễ học cho các bạn hoc sinh và một tài liệu thuận lợi làm giao trinh cho các thày cô cùng tâm nguyện đưa lý thuyêt toán rời rạc về câp học phổ thông. Nhiệm vụ này cũng đang là thách thức cua các nền khoa hoc đang phát triển nước ngoài. Vi vậy ngoài việc tập trung hoc hỏi kinh nghiêp các ban nước ngoài và thử nghiêm chuyên môn thông qua các giờ giảng dậy thực tế đã giúp chung tôi lựa chọn cách đi sư phạm trong tài liệu nay, đó là chọn cách tiêp xuc nhẹ nhang, tự nhiên, lây học sinh làm trung tâm. Cầm cuôn sách trên tay bạn đọc thấy vui vi nhiều thắc mắc đã có môt hướng nhìn thích hợp.
đây là môt tài liêu chung tôi gửi gắm nhiều tâm huyết hy vộng giup các bạn trẻ nếu khi hoc hết thì tình yêu bộ môn toán rời rac sẽ luôn là hành trang theo họ suốt cuộc đời.
.
Ban co thể đặt mua sách theo đường link sau:
https://docs.google.com/forms/d/1SVeFhqbsBNWD0zvJmpYuRlm-RU9agwRr70UpaM5I_JA/edit

Download tài liệu: LÀM QUEN VỚI TOÁN TỔ HỢP - NGUYÊN LÝ - GRAPH.