Làm quen với Toán Tổ Hợp - Nguyên Lý - Graph

Toán tổ hợp, nguyên lý, graph không  phải hoàn toàn mới lạ với các bạn hoc sinh và các thày cô giào. Nhưng như chúng tôi được biết các kiến thức này chưa được tập trung và  xây dựng trong khuôn khổ một giáo trình phù hợp với các bạn học sinh  - không chỉ ở Viet nam. Chính vì thế chúng tôi mạnh dạn bắt tay thực hiện ý tưởng này.
 Sách sẽ đươc ra mắt bạn đọc trong thời gian ngắn .
Xin giới thiệu với mọi người một số phần trong cuốn sách này.
Hi vọng sách sẽ đươc bạn đọc yêu thich và sử dụng tôt trong học tập và giảng dạy.

Download tài liệu: Làm quen với Toán Tổ Hợp - Nguyên Lý - Graph