Tuyển tập các bài tập cơ bản cho hoc sinh 3 - 5

Cuốn Tuyển Tập các bài tập bổ sung kiến thức cho các bạn học sinh lớp 3 - 5 được soạn thảo nhằm mục đích trợ giúp các bạn nhỏ và các gia đình trong quá trinh tự ôn luyện củng cố kiến thức.
Trong các đè mục chung tôi xây dựng hệ thông bài tập rất thận trọng từ rất dễ tỉ mỉ thận trong tiến đến nâng cao.

Tài liêu đang trong quá trình thử nghiệm - rất mong được sự góp ý của tất cả mọi người.
 

Download tài liệu: Tuyển tập các bài tập cơ bản cho hoc sinh 3 - 5

Tài liệu khác