CÁC BAN LỚP 5 - 6 HÃY TỰ KIỂM TRA MÌNH

Đã đến lúc chung ta phải nhanh chóng đáp ứng những thay đổi tích cực của tinh thần giáo dục mới.
Các bài thi sẽ có nhiều phong cách và thân thiện với ứng dụng hơn.
Sau đây là một đề thi - đươc chúng tôi đề nghị.
Đề thi đươc xây dựng theo thang điềm 50.
Tùy thuộc môi trường sử dụng. Định hướng  thời gian có thể từ 45  - 90 phút.

Download tài liệu: CÁC BAN LỚP 5 - 6 HÃY TỰ KIỂM TRA MÌNH

Tài liệu khác