Venn Diagrams- toán logic cho học sinh phổ thông.

Đay là các tai liêu phuc vụ cho sự ra điời của CLB toán tiếng Anh. 
Khóa học này  sẽ được khai trương vào đầu tháng 10/ 2019 này. Chúng tôi xin giói thiệu một sô các mục đích mà chúng tôi đè ra cho các bạn học sinh:

- ĐI THI: :tham gia tích cực (nhưng có chọn lọc) các cuôc thi  bằng tiếng Anh
- KIÊN THỨC MỚI :Bổ sung những kiến thức theo kịp trào lưu giáo duc thế giới.
- HƯỚNG NGHIỆP cho tất cả các em học sinh lựa chọn những lĩnh vực mà minh  yêu thích và thưc tế.

Download tài liệu: Venn Diagrams- toán logic cho học sinh phổ thông.