TOÁN TỔ HỢP CHO CÁC BẠN TIỂU HỌC

Chúng ta ai cũng cảm nhận:
Muốn học để biết thi nên theo giáo trinh mới nhất của Mỹ và Châu Âu.
Muốn đi thi HSG thì luyện theo Châu Á và định hướng chủ đạo là kiến thức của các trào lưu tiền tiến.
Muôn học để biết và sau này làm việc thi cần học sâu và có hướng chuyên môn rõ ràng..
CLB học toán bằng tiêng Anh ra đời để giup các bạn nhanh  chong tiêp cân và học tập trong thời đại mới bổ ích và hiệu quả.
Toán tổ hợp này được sưu tầm và biên soạn lai của các giáo trinh sư phạm nước ngoài, với mục đích giúp các bạn học sinh ngay từ nhỏ đã  có thể làm quen với loại toán "khó" và khô khan này. 

Download tài liệu: TOÁN TỔ HỢP CHO CÁC BẠN TIỂU HỌC