Số Học Lớp 6 - 7 - 8

Tài liêu số học đã đươc tổng hợp và biên soạn phù hợp với các tiêu chi ôn luyện và thi cử của Việt nam và Quốc tế.
Bao gồm tóm tắt các kiến thức thông qua các ví dụ và các bài luyên tập.
Tiếp theo là các bài tóan hay,  được sưu tầm chọn lọc từ nhiều nguồn tập trung thanh tuyển tâp luyên thi học sinh giỏi.

Download tài liệu: Số Học Lớp 6 - 7 - 8