Phương trình và hệ phương trình lớp 9 thi lên lớp 10

Từ một lượng kiến thức khổng lồ, cúng tôi cố gắng tìm và biên soạn lại thành một giáo trình tập chung mà vẫn đầy đủ, bao quát được toàn bộ hệ thống kiến thức phương trình và hệ phương trình. Hy vọng tài liệu này sẽ làm vừa lòng các bạn vì vẫn giữ được vẻ đẹp toán học của nó và đáp ứng được mục đích thi cử.

Download tài liệu: Phương trình và hệ phương trình lớp 9 thi lên lớp 10