Một số đề thi HSG bằng tiếng Anh

 Khóa học toán tiêng Anh sẽ được khai trương vào đầu tháng 10/ 2019 này. Chúng tôi xin giói thiệu một sô các mục đích mà chúng tôi đè ra cho các bạn học sinh:

- tham gia tích cực (nhưng có chọn lọc) các cuôc thi  bằng tiếng Anh
- Bổ sung những kiến thức theo kịp trào lưu giáo duc thế giới.
- hướng nghiệp đối với các bạn quan tâm..

 

Download tài liệu: Một số đề thi HSG bằng tiếng Anh