Lý Thuyết Đồ Thị - Phần 1

Tài liệu này chúng tôi biên soạn dành cho các thầy cô giáo và các bạn học sinh cấp 2 - 3, với mục đích giới thiệu:
- Lý Thuyết Đồ Thị - nghành toán học cơ bản của khoa học máy tính.
- Công cụ toán học - giải các bài tập thi học sinh giỏi và chuẩn bị cho nhập môn khoa học máy tính.

Chúng tôi hy vọng tầm quan trọng thời cuộc của việc xây dựng giáo trình khoa học máy tính cấp phổ thông sẽ giúp cho tài liệu khởi đầu này được sự quan tâm thực nghiệm và đón nhận những góp ý sâu sắc cả về chuyên môn và sư phạm.
 

Download tài liệu: Lý Thuyết Đồ Thị - Phần 1