Hình Học Thi Lớp 9 Lên Lớp 10

Để cùng các bạn học sinh chủ động tự tin trong học tập môn hình học phẳng, chúng tôi tập trung kiến thức vào bốn nhóm: Định lý Pythago, Định lý Thalet, đề tài đường tròn nội ngoại tiếp, và một đề tài kỹ thuật quan trọng là phương tích.  Mỗi nhóm đề tài như một chùm bài toán cơ bản phân nhỏ. Nếu chung ta tự làm để hiểu các bài toán này thì việc làm các bài toán đi thi sẽ dễ dàng hơn nhiều và cái đẹp của hình học cũng được thể hiện một cách tự nhiên.
Chia sẻ một kinh nghiệm chân thành: Đừng tham làm nhiều, hãy làm toán thông minh và tự tin. 
Toán lớp 9 dù sao cũng mới chỉ là lớp 9!

Download tài liệu: Hình Học Thi Lớp 9 Lên Lớp 10