Các Bài Toán suy luận giành cho cấp 1.

540 bài toán phát triển khả năng suy luận và trí thông minh, đươc tổng hợp và biên soạn theo đề muc và mức độ từ dễ đến khó, giúp cho các bạn học sinh ngay từ những buổi ban đầu làm quen với toán học đã đươc học tập một cách chủ động, có phương pháp và tự tin khi làm toán.

Download tài liệu: Các Bài Toán suy luận giành cho cấp 1.