BẤT ĐẲNG THỨC quyển 2 - Luyên thi

Các bài toán " tủ" trinh làng nhằm mục đich rút ngắn thời gian luyên tập nâng hiệu quả đị thi lớp 10.
Tài liêu này là để các ban thêm khả năng lựa chọn. sao, giup các bạn ôn tâp trung hiệu quả và tiêt kiệm thời gian luc làm bài thi.
Sau cuốn BDT 1 do chung tôi biên soạn các bạn đã có môt lương kiên thưc vừa đủ để co thể tham gia cuôc thi.
Quyên BDT 2 là tài liệu sâu hơn, giúp cho các bạn có các bài toán khó và đòi hỏi kĩ năng cách giai kinh nghiêm nhà nghề hơn
Trong tài liệu này chung tôi tâp trung vao mang trung tâm thú vi nhất. Các đề thi cung thường tập trung ở đây. 
 

Download tài liệu: BẤT ĐẲNG THỨC quyển 2 - Luyên thi