Bài Toán Hay - Lời Giải Đẹp 1.

Những bài toán hay cùng lời giải đẹp lần lượt được giới thiêu trong các buổi sinh hoạt online cũng như trên trang TOÁN HỌC TUOIR RẤT TRẺ
ĐAy là các bai học khoii dạy niềm đam mê toán học dành cho các bạn hoc sinh THCS nhưng cũng là nhưng đề tài cho tất cả những người yêu toán.
Các tai liêu tham khảo : LÀM QUEN VÓI TOÁN SUY LUÂN , LÀM QUEN VỚI TOÁN TỔ HỢP-NGUYÊN LÝ - GRAPH.
 

Download tài liệu: Bài Toán Hay - Lời Giải Đẹp 1.