108 x 5 bài toán chọn lọc lớp 5 - 6

Với tài liệu toán này chúng tôi mạnh dạn truyền tải một thông tin tâm huyết với các bạn và các gia đình:
- Học như thế này là đủ!
Chúng ta hãy dám có một thước đo để công tâm bình đẳng:
- Các bạn học sinh
- Các thầy cô giáo
- Phụ huynh học sinh
- Những cơ quan quản lý giáo dục
Ai cũng có thể trả lời có căn cứ rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ.
Các bạn học sinh: Con đã làm hết cuốn sách này - con hoàn thành tốt công việc của mình - tất cả cái gì thêm là cố gắng và nỗ lực của bản thân con!
Người giáo viên: Chúng tôi đã hoàn thành công việc truyền tải kiến thức cho trẻ nhỏ. Kết quả là việc truyền đạt trọn vẹn hiệu quả tuyển tập này.
Phụ huynh: Xong cuốn sách này tôi an tâm, con tôi đã có đủ kiến thức và tin tưởng để bước tiếp. Con có thể luyện tập kĩ năng thi cử cạnh tranh, con có thể học vượt cấp! Tất cả hoàn toàn do chúng tôi chủ động.
Cơ quan quản lý: Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.
Câu truyện nói trên không phải là giả tưởng mà là kinh nghiệm thực hành của một Quốc Gia.
Sự thành công của họ có thể gói gọn trong 1 bộ sách: chất lượng, đầy đủ, cô đọng , vừa phải về số lượng. Bộ sách này là thành quả của một đội ngũ bác học giỏi chuyên môn và bậc thầy về sư phạm. Và điểm đặc biệt tuyệt vời là khi tổ chức các cuộc thi quan trọng tầm xã hội, họ chỉ cần quyết định những bài thi nào trong tuyển tập sẽ là đề chính thức. Tất cả mọi người đều có câu trả lời khách quan công bằng và sáng tỏ.
Đó là cách mạng về giáo dục.

Download tài liệu: 108 x 5 bài toán chọn lọc lớp 5 - 6