108 bài toán chọn lọc

6D Math Group giới thiệu với bạn đọc tài liệu 108 bài toán chọn lọc.

Đây là tài liệu bằng tiếng Anh, giúp học sinh tiếp cận các bài toán Tiếng Anh phong phú, đa dạng được chọn lọc từ các cuộc thi uy tín, hấp dẫn trên toàn thế giới.

Đối tượng sử dụng: Học sinh từ lớp 4 đến lớp 8.

(Lưu ý: Để download tài liệu, bạn đọc cần dùng máy tính)

Download tài liệu: 108 bài toán chọn lọc