108 bài toán chọn lọc lớp 3

Với việc hoàn thành tài liệu "108 bài toán chọn lọc lớp 3", bộ sách giành cho các bạn học sinh lớp 3 - 4 các trình độ đã hoàn thành. Trong đó quyển "108 x 2 bài toán về bốn phép tính cơ bản" là tài liệu sư phạm cơ bản cho khối lớp 3 - 4. Quyển "108 bài toán chọn lọc lớp 3" và "108 bài toán chọn lọc lớp 4" là hai quyển giành cho toán nâng cao. Tuyển tập "Các bài toán chọn lọc lớp 3 - 4" là tài liệu giành cho học sinh giỏi bồi dưỡng và phát triển năng khiếu.
Hi vọng bộ sách này của chúng tôi được nhiều bạn học sinh, phụ huynh, giáo viên .... quan tâm sử dụng và đóng góp ý kiến cho chúng tôi về mọi mặt.

Xin chân thành cảm ơn!

Download tài liệu: 108 bài toán chọn lọc lớp 3